Taxi 1 er tildelt pasienttransport

Nye avtaler på plass for Pasientreiser

Frå 19. desember er nye, langsiktige transportøravtalar på plass for køyring av pasientreiser med rekvisisjon ut frå Haukeland Universitetssjukehus til destinasjonar i Bergen, Askøy og Øygarden med vanleg drosje. 

​På grunn av kapasitetsutfordringar hos tidlegare avtalepart har Helse Bergen hatt mellombelse transportøravtaler for køyring av pasientreiser med rekvisisjon i desse områda sidan 1.november.
 
Dei mellombelse avtalene har bidratt positivt på kapasiteten og ventetider i Bergen og områda rundt.
No er nye langsiktige transportøravtaler på plass for desse områda og avtalane trer i kraft frå 19.desember 2022. 
 
Taxi 1 er tildelt anbud i følgande område:
 

Haukeland Universitetssjukehus (5021)

Vanleg taxi (til destinasjonar i Bergen, Askøy og Øygarden) - Taxi 1

Trenger du drosje tar du kontalt med pasientreiser på tlf 05515.
(Nesten likt nummer som Taxi 1 - 05501)
 
Oversikt over transportørar i alle område er tilgjengeleg med kontaktinformasjon for helsepersonell på www.helse-bergen.no/pasientreiser
Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev