Bestiller du drosje med Taxi 1 sin app får du 20 % rabatt på prisen.

Les mer


Viser du frem Taxi 1 sitt elektroniske fordelskort får du følgende fordel:

TT kort brukere i Alta får kr 26 i rabatt pr tur. Dette tilsvarer egenandelen på turen.

Rabatten oppnås rett og slett ved å vise frem tilbudet. 
Scann QR kode eller bare ta bilde av tilbudet med mobiltelefonen.

TT kort rabatt Taxi 1 Alta 161122.jpg


Les mer


Viser du frem Taxi 1 sitt elektroniske fordelskort får du følgende fordel:

TT kort brukere i Tromsø får kr 25 i rabatt på turen. Egenandel må alltid betales, rabatten trekkes fra tursummen.

Rabatten oppnås rett og slett ved å vise frem et bilde av tilbudet. 

Scann QR kode eller ta bilde av den med mobiltelefonen.

Taxi1TTkortrabattTromsø_1.jpg


Les mer
Nyhetsbrev
Skriv e-post, og registrer deg her.