Hva er en selvstendig løyvehaver?
Regjeringen har den 1.11.2020 deregulert drosjenæringen i Norge.
Politikerne håper på billigere taxiturer og større kapasitet i markedet.
Dette betyr store endringer for næringen og taxikundene.
Det betyr også at enkelte taxiturer kan bli dyrere.

Les mer
Nyhetsbrev
Skriv e-post, og registrer deg her.