Taxi 1 tilbyr løyvegaranti

Løyveraranti

Taxi 1 tilbyr nå tilknyttede løyvehavere mulighet for å få bankgaranti gjennom sentralen.
Prisoversikt pr 01.01.2024:
Hovedløyve, garantisum kr. 57 000: kr. 2 650 pr år.
Tilleggsløyve, garantisum kr. 28 000: kr. 1 300 pr år.
Obs! Disse prisene gjelder for drosjeløyve inntil 9 seter, for biler med flere seter enn dette kreves en garantisum på 9000 euro.
Løyvegarantien som er fremforhandlet tilfredsstiller myndighetenes krav og garantisummer.
Tilbudet gjelder kun for Taxi 1`s løyvehavere som har transportøravtale som ikke er i oppsigelse.
Taxi 1 oppfordrer de som har betalingsanmerkninger å først søke når disse er gjort opp i sin helhet og slettet (alle som søker blir kredittsjekket).
Løyvegarantien gjelder for 12 måneder og følger ikke kalenderår. Det vil si at garantien gjelder fra datoen en betaler fakturaen i sin helhet og 12 måneder frem i tid.
Vi forventer mange søknader, og de vil bli behandlet med høy prioritet for rask og effektiv saksbehandling.
Ta kontakt med daglig leder på tlf. 93220999 eller e-post, ledelse@taxi1.no
Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev

Våre tjenester