Hva er en selvstendig løyvehaver?
Regjeringen har den 1.11.2020 deregulert drosjenæringen i Norge.
Dette betyr at det ikke lenger er begrensninger for å få løyve og alle kan nå starte sin egen drosjevirksomhet. 

Les mer
Nyhetsbrev
Skriv e-post, og registrer deg her.