Vil du være løyvehaver knyttet til Taxi 1?


Fra 1.11.2020 kan du knytte deg til Taxi 1 uansett hvor du kjører i Norge.

Taxi 1 ønsker å sikre lønnsomhet for tilsluttede løyvehavere på en best mulig måte.
 
Taxi 1 var først ute med taxibestillingsløsninger på hoteller og vi var først ute med App-bestilling fra smarttelefoner.

Taxi 1 har som mål å bli den beste sentralen å stå knyttet til og den beste sentralen for kunden å handle med i hele Norge. 

Taxi 1 omsetter oppunder 100 millioner kroner og bruker 2 % av sin omsetning i markedsføring pr år. Sentralen sikrer med dette sin tilstedeværelse mange steder. Taxi 1 markedsfører seg blant annet på flyplasser og på idrettsarrangement og samarbeider godt med mange bedrifter og hoteller. 

Som lagspiller i Taxi 1 krever vi at du yter ditt beste for laget og for kunden.  Sentralen har et godt regelverk og vi er helt avhengig av at vi leverer høy kvalitet for at kunden kommer tilbake til oss. De som ikke respekterer dette har ingen plass i vår strategi. Mener du at du kan mestrer dette, så kan vi vurdere deg som vår nye medspiller.

Pr 1.11.2020 gjelder følgende vilkår.

Lave faste kostnader
Leie av komplett taksameter / bankterminal / datat-simkort / printer / kabelnett / lisenser / support / terminallleie / takskilt og første gangs profilering koster Kr 1250 pr mnd.

Kreditthåndteringsgebyr er 2.95 % inkludert alle banklisenser.

Sentratilknytningsabonnement (sentralavgift) koster kr 1950,- pr mnd pr løyve inkludert alle regnskapslisenser.
Sentralen sender da inn alle inntektsopplysningene til din regnskapsfører og til skatteetaten.
Du får da ta del i sentralens turformidlingssystem og du får både turer via app og Ipads.

Det er ingen binding på avtalen.
Taxi 1 tilbyr ogs
å gratis leie av smittevegg ferdig montert for alle våre løyvehavere.  
Taxi 1 tilbyr ogs
å våre løyvehaver å kunne vaske og støvsuge gratis på sentralens egne vaskeplasser i 12 mnd.

Oppsigelse.
Det er 6 måneders oppsigelsestid på våre avtaler.

Engangskostnad /monteringskostnader for nye løyvehavere.
Det koster 1990,- for å ta del i Taxi 1 sitt konsept og sentralen tilbyr da en komplett montering av taksameter, kalibrering og innmelding til Justervesenet, samt registrering av løyve i egne og eksterne systemer og profilering.

OBS OBS. Du må selv besørge og bekoste at det finnes pulsledning på bilen før montering og andre deler som behøves hvis et f eks er glasstak eller det er behov for spesielle braketter o.l. Logo, telefonnummer og løyvenummer på sidedør inngår i tilbudet.

Behov for lisens for å kjøre taxi i Norge,.
Fra 1.11.2020 gjelder det nye offentlige krav til å kunne få kjøreseddel.
Du må ta teoretisk eksamen og du må ta en kjøretest hos Statens vegvesen.
Se https://www.vegvesen.no/forerkort/yrkessjafor/drosjesjaforkompetanse

Hvis du har behov for hjelp til å bestå eksamen hos Statens vegvesen gjennomfører Taxi 1 teorikurs regelmessig. 
Kjentmanns kurs/sjåførkurs/evetuellt språktest koster 1990,-.

Avinor og bombrikke for å komme inn på Avinors taxiholdeplasser
Som løyvehaver i Taxi 1 vil du få utlevert en autopass-brikke som gjør at du kommer inn på flyplassen. 
Taxi 1 har utviklet en løsning som automatisk legger til flyplassavgift.


Alle priser eks mva hvis ikke annet er spesifisert.

Er du interessert i å knytte deg til Taxi 1 så ta kontakt med våre daglige leder Robert Aasmul for spørsmål. Tlf 932 20 999 eller epost ledelse @ taxi1.no ( ikke mellomrom før og etter @) 


Annet arbeid:

  • Arbeid som utføres administrativt av ledelsen koster kr 450,- pr påbegynte kvarter.Det faktureres minimum for 1/2 time.

  • Annet administrativt arbeid koster 350,- pr påbegynte kvarter. 
    Det faktureres minimum for 1/2 time.

  • Monteringsarbeid eller annet teknisk arbeid koster kr 300 pr påbegynte kvarter. Det faktureres minimum for 1/2 time.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev