Selvstendig løyvehaver?

Hva er en selvstendig løyvehaver?
Regjeringen har den 1.11.2020 deregulert drosjenæringen i Norge.
Politikerne håper på billigere taxiturer og større kapasitet i markedet.
Dette betyr store endringer for næringen og taxikundene.
Det betyr også at enkelte taxiturer kan bli dyrere.


Hva betyr dette i praksis i Norge?

Erfaringer fra våre naboland er ganske entydig. Prisene har generelt økt kraftig og taxinæringen er blitt mer uoversiktlig.

Regjeringens filosofi og påstand er at markedet vil regulere seg selv. Regjeringen mener at tilbud og etterspørsel vil definere hva en forbruker er villig til eller må betale for taxituren.

Dette betyr at en selvstendig løyvehaver kan ta betalt det en ønsker og det er opp til kunden å akseptere tilbudet. Alternativt kan kunden prute på prisen eller velge en annen leverandør.

Dette i motsetning til om du velger å kjøre med en drosje knyttet til en sentral, hvor prisen er opplyst og definert på selskapets nettsider eller i app.

I følge regjeringen vil markedsliberalismen føre til at nye produkter se dagens lys.

Hvilke regler gjelder for en selvstendig løyvehaver?
En selvstendig løyvehaver skal fortsatt ha taksameter i bilen.
Det er ikke lenger krav til å ha taxi-taklampe. 
En selvstendig løyvehaver kan, hvis ønskelig, benytte taxilampe på bilen.
En selvstendig løyvehaver trenger ikke bruke uniform.
En selvstendig løyvehaver kan arbeide når en selv ønsker det. 
En selvstendig løyvehaver kan velge sine egne takster og ta betalt det en selv vil ha betalt. 
Det er ingen begrensning på hvor mange løyver som nå kan tildeles.
En selvstendig løyvehaver kan velge fritt om en vil ha dekor på bilen.
En selvstendig løyvehaver kan kjøre hvor som helst i hele Norge.
En selvstendig løyvehaver må også ha næringsforsikring på bilen.
En selvstendig løyvehaver må også ha EU kontroll på bilen hvert år. 

Det eneste synlige kravet til reklame og merking som gjelder for en selvstendig løyvehaver er en tekst på døren med minimum 10 cm høyde som opplyser om bilens løyvenummer. 

Hva koster det å være selvstendig løyvehaver fremfor å være knyttet til en sentral?
Å være selvstendig løyvehaver betyr at du ikke er knyttet til en sentral og betaler derfor heller ingen sentralavgift. (Du kan spare kr 1000 pr mnd.)
En selvstendig løyvehaver er fortsatt underlagt et krav om å benytte et registrerende taksameter.
En selvstendig løyvehaver må være knyttet til en dataserver som tapper og lagrer inntektsopplysningene og sender disse til en regnskapsfører og til Skatteetaten årlig.

Kostnader som en løyvehaver må bekoste:
Montering av taksameter, kabler, sikring, printer, betalingsterminal mm.               Kr. 5000 / engangskostnader
Leie av taksameter og alt tilhørende utstyr (printer, sim).                                    Kr. 1250/ pr mnd
Leie av betalingsterminal knyttet til taksameter                                                   Kr    500 / pr mnd.
Tilknytningsavgift til dataserver, inkludert alle lisenser.                                        Kr. 1000/ pr mnd
Kreditthåndteringsgebyr.                                                                                         2,95%

Ekstra hvis ønskelig:
Taklampe er ikke påkrevd (men gir mulighet for å kjøre i kollektivfelt)                     Kr. 200/ pr mnd
Bestilling og montering av merke, krav om løyvenummer på dører.                          Kr. 500 engangskostnader
Standard takster inngår. Innleggelse av egne valgte takster.                                   Kr. 2000 engangskostnader
Det inngår 1 stk. sjåførkort i prisen.                                                                      Kr. 500 pr ekstra sjåførinnleggelse
Demontering og utmelding av Justervesenet ved oppsigelse                                    Kr. 1750 engangskostnader

Alle priser er eks mva.

Annet:
Pulsledning må være klargjort før montering av taksameter i bilen. Installasjon av pulsledning kan bestilles og monteres av merkeforhandler eller annen kompetent installatør.

Ved spesialbil (S klasse, el-bil, maxi-bil) vil det gis monteringspris på forespørsel. Fremleggelse av puls i en el-bil koster anslagsvis 3750,-

Taxi 1 selger eller leier ut taksameter sentralen har til overs med data-simkort / printer / kabelnett / lisenser / support / terminalleie og bankterminal. 
Taksametertypen er av typen TDS X-One digitax.

Å delta som løyvehaver og knytte seg til Taxi 1, koster kun kroner 1000 ekstra utover det å være en selvstendig løyvehaver. Du har da en rekke fordeler fremfor å måtte stå alene i om alle utfordringen du kan møte.

Ta kontakt med selskapets it-ansvarlig, Andreas Nesbø hvis du er interessert i et tilbud.
Tlf: 55 70 00 00

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev