Selvstendig løyvehaver i Norge?

Hva er en selvstendig løyvehaver?
Regjeringen har den 1.11.2020 deregulert drosjenæringen i Norge.
Dette betyr at det ikke lenger er begrensninger for å få løyve og alle kan nå starte sin egen drosjevirksomhet. 


Hva betyr dette i praksis i Norge? 

Regjeringens filosofi er at markedet vil regulere seg selv.
Forskjellene i pris og kvalitet endrer seg og deler av taxinæringen blir mer anonym. 
Deler av næringen er også blitt mer synlig.


Hvilke regler gjelder for en selvstendig løyvehaver?

En selvstendig løyvehaver skal fortsatt ha taksameter i drosjen.
Dette gjelder også hvis kunden bestiller transport via en appplattformer.
Det gjelder også selv om kunden betaler for oppdraget via en app.
Taksameteret skal kalibreres og det skal meldes inn til Justervesenet.

Det er ikke lenger krav til taxi-taklampe.  
En selvstendig løyvehaver kan, benytte taxilampe på bilen. På taklampen må det minimum stå "taxi" og løyvenummer.
En selvstendig løyvehaver trenger ikke bruke uniform.
En selvstendig løyvehaver har ikke plikt å holde bilen i drift.
En selvstendig løyvehaver kan velge om en vil ha reklame og logo på bilen. 
En selvstendig løyvehaver kan normalt kjøre hvor som helst i hele Norge.
En selvstendig løyvehaver må ha næringsforsikring på drosjen.
En selvstendig løyvehaver mål besørge EU kontroll på drosjen hvert år. (Til forskjell fra private som skal inn hvert annet år)  

Det eneste synlige kravet til reklame og merking som gjelder for en selvstendig løyvehaver er en tekst på døren med minimum 10 cm høyde som opplyser om bilens løyvenummer, f eks VE-2345

Hva koster det å være selvstendig løyvehaver fremfor å være knyttet til en sentral?
Å være selvstendig løyvehaver betyr at du ikke er knyttet til en sentral og betaler derfor heller ingen vanlig sentralavgift.
En selvstendig løyvehaver er fortsatt underlagt et krav om å benytte et registrerende taksameter.
En selvstendig løyvehaver må være knyttet til en dataserver som tapper og lagrer inntektsopplysningene og som sender disse til en regnskapsfører og til Skatteetaten årlig.

Kostnader som en løyvehaver må bekoste:
(Taxi 1 er montør for TDS anlegg og innrapporterer opplysninger til Justervesenet) 

Oppstart/engangskostnader.
Montering av taksameter, kabler, sikring, printer, betalingsterminal mm.             Kr. 10.000
Innmelding til Justervesenet. Lisenser m.m.

Faste kostander pr mnd.
Leie av taksameter og tilhørende utstyr (printer, simkort m.m.)                           Kr. 1250
Leie av betalingsterminal knyttet til taksameter                                                   Kr    500 
Tilknytningsavgift til dataserver, inkludert lisenser.                                              Kr   1950

Kreditthåndteringsgebyr.                                                                                     3,95 %

Ekstra hvis ønskelig:
Taklampe er ikke påkrevd (men gir mulighet for å benytte kollektivfelt)               Kr. 200 pr mnd
Bestilling og montering av merke, krav om løyvenummer på dører.                    Kr. 500 
Standard takster inngår. Innleggelse av egne valgte takster.                               Kr. 2000 pr gang.
Det inngår 1 stk. sjåførkort i prisen.                                                                      Kr. 500 pr sjåførinnleggelse

Kostnader ved endring:
Demontering og utmelding hos Justervesenet ved oppsigelse                            Kr. 1750
Arbeid pr time utover standard oppsett                                                                Kr 1250,- 

Alle priser er eks mva.

Annet:
Pulsledning må være klargjort før montering av taksameter i bilen. Installasjon av pulsledning kan bestilles og monteres av merkeforhandler eller annen kompetent installatør. Taxi 1 tilbyr også denne tjenesten.

Ved spesialbil (S klasse, el-bil, maxi-bil) vil det gis monteringspris på forespørsel. Fremleggelse av puls i en el-bil koster fra kr 2650,-

Taksametertypen er av typen TDS X-One digitax.

Å delta som løyvehaver og knytte seg til Taxi 1, er faktisk rimeligere, og du har da en rekke fordeler fremfor å måtte stå alene i om alle utfordringen du kan møte.

Ta kontakt med selskapets it-ansvarlig, Andreas Nesbø hvis du er interessert i et tilbud.
Alternativt daglig leder, Robert Aasmul
Tlf: 55 70 00 00.


Tilbudet er gyldig kun med signatur fra begge parter.
 
Oppdatert 10.8.2021.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev