Løyvehaver i Taxi 1

Løyvehaver i Taxi 1

Tilbud om samarbeid.

Hei, og gratulerer med eget drosjeløyve.


Taxi 1 ønsker å sikre lønnsomhet for egne og tilsluttede løyvehavere på en best mulig måte. 
Taxi 1 var først ute med taxibestillingsløsninger på hoteller og vi var først ute med App-bestilling fra smarttelefoner.
Taxi 1 har som mål å bli den beste sentralen å stå knyttet til og den beste sentralen for kunden å handle med.

Taxi 1 omsetter i 2019 for oppunder 100 millioner kroner og bruker 2 % av sin omsetning i markedsføring. Sentralen sikrer med dette sin tilstedeværelse mange steder. Taxi 1 markedsfører seg blant annet på flyplasser og på idrettsarrangement og samarbeider godt med mange bedrifter og hoteller. Taxi 1 har også et stort miljøfokus og bygger flere egne ladeinfrastrukturer for drosjer.

Som lagspiller i Taxi 1 krever vi at du yter ditt beste for laget og for kunden.  Sentralen har et strengt regelverk og vi er helt avhengig av at vi leverer høy kvalitet for at kunden kommer tilbake.
De som ikke respekterer dette har ingen plass i vår strategi.

Mener du at du kan mestrer dette, så ønsker vi å ha deg med som lagspiller.

Taxi 1 sine veiledende priser er:

Løpende kostnader
Leie av komplett utstyr/taksameter. Kr 1950 pr mnd.
Kreditthåndteringsgebyr er 2.95 %. 
Andre løpende kostnaden du får som løyvehaver i Taxi er kr 10 pr tur du kjører.
Taxi 1 fakturerer dog minimum kr 3990,- pr mnd. (kr 3000 for reserveløyve) selv om det ikke er kjørt turer.


Oppsigelse/avbrudd.
Hvis du vil levere inn løyve på bil som er montert innen det er gått 12 mnd. faktureres det et bruddgebyr kr 15.000.-
Tilsvarende ved overgang eller andre forhold som medfører utrederen fra sentralen.
Hvis du tegner avtale med Taxi 1, men ikke møter innen avtalt tid til montering vil du bli fakturert kr 38.600,

Innskudd / monteringskostnader.
Det koster kr 0 i innskudd for å ta del i Taxi 1 sitt konsept og sentralen tilbyr gratis montering av taksameter.
OBS OBS. Du må selv besørge og bekoste at det finnes pulsledning på bilen før montering og andre deler som behøves hvis et f eks er glasstak eller det er behov for spesielle braketter o.l.
Logo, telefonnummer og løyvenummer på sidedør inngår i tilbudet.

Prisliste og avgifter i markedet.
Se www.taxi1.no/priser

Avinor og bombrikke for å komme inn på Avinors taxiholdeplasser
Som løyvehaver i Taxi 1 vil du få utlevert en autopass-brikke som gjør at du kommer inn på flyplassen. 
Taxi 1 har utviklet en løsning som automatisk legger til flyplassavgift
Pr i dag koster det kr 15.18 + mva pr passering. Dette er det samme du netto ( eks mva) får i betaling fra kunden.

Alle priser eks mva hvis ikke annet er spesifisert.

Er du interessert i å knytte deg til Taxi 1 så ta kontakt med våre Key Account manager, Gitte Minde eller daglig leder Robert Aasmul for spørsmål.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev

Våre tjenester