Løyvehaver i Taxi 1

Delta som løyvehaver i Taxi 1 og unngå kostbare løsninger. 

 

I disse dager behandler regjeringen innspill til om drosjenæringen skal dereguleres. Helt nylig tok politikerne vekk refusjonsordningen for taxi i statsbudsjettet for 2018 og næringen er ilagt gebyrer av Avinor for å hente på flyplassene i Norge.


Taxi 1 tror det er stor sannsynlighet for at næringen vil bli deregulert den 1.1.2020. Vi mener videre at det ikke er bærekraftig med så mange sentraler som det er i Norge i dag. Det gir dessverre kun flere kostnader.

Vi tror at skal en løyvehaver klarer å sikre lønnsomhet, uansett om det blir deregulering eller ikke, må driftskostnadene reduseres. Markedet bestemmer i utgangspunktet alltid prisnivået og derfor i stor grad våre inntekter. I dag er de høyest kostnadene lønninger og drivstoff og deretter alle forskjellige kostnader for å ha taksameter og det å være knyttet til en sentral.

Taxi 1 ønsker å sikre lønnsomhet for egne og tilsluttede løyvehavere på en best mulig måte. Taxi 1 tok som første sentral i Norge grep i 2008 og sikret at selskapets løyvehavere automatisk kunne kreve inn bompenger direkte fra kunden. Taxi 1 var først ute med taxibestillingsløsninger på hoteller og vi var først ute med App-bestilling fra smarttelefoner. Så har vi også sikret vi at våre løyvehavere får inngå egne avtaler med Avinor.  Taxi 1 har altså som mål å bli den beste sentralen å stå knyttet til og den beste sentralen for kunden å handle med.

I dette ligger det at vi må ha de laveste kostnadene. Videre ønsker vi at hver enkelt løyvehaver blir tatt med og hørt når sentralen skal gjøre endringer. Taxi 1 omsetter i 2018 lokalt ca. 50 millioner kroner og bruker 2 % av sin omsetning i markedsføring og sikrer med dette vår tilstedeværelse mange steder. Taxi 1 markedsfører seg blant annet på flyplasser og på idrettsarrangement og samarbeider godt med mange bedrifter og hoteller.

Som lagspiller i Taxi 1 krever vi at du yter ditt beste for laget og for kunden. 

Mestrer du dette så ønsker vi å ha deg med som lagspiller og kan tilby deg som løyvehaver et unikt tilbud. Tilbudet gjelder kun for de som leverer overgangsøknad i desember 2018 og tegner samarbeidsavtale med Taxi 1 innen 31.12.2018. Oppstart i Taxi 1 blir da 1.4.2019.

 

Tilbudet er begrenset og Taxi 1 forbeholder ser retten å stanse tilbudet og/eller begrense antall søkere.

 

Tilbudet er som følger:

Det koster ingen ting å komme til Taxi 1.
Det koster ingen ting å få montert taksameter i Taxi 1.

Det koster ingen ting å få profilering på bilen

Det koster ingen ting å få takskilt med løyvenummer.

Det koster ingen ting å leie taksameter

Det koster ingen ting i kreditt håndteringsgebyr
Det koster ingen ting i sentral avgift.

Vilkåret for å få dette gratis er at du deltar som lagspiller i 12 mnd. Hvis du vil forlate sentralen før 12 mnd. er gått kan du naturligvis det. Du får da kun et bruddgebyr tilsvarende hva det normalt koster å ta overgang til Taxi 1, kr 15.000,-

Taxi 1 bistår gjerne med å skaffe deg forsikring, løyvegaranti eller ny bil.
Taxi 1 kan levere en ferdig profilert og dekorert Toyota Prius, klar til bruk. Bilen kjøpes av forhandler.


Som løyvehaver i Taxi 1 får du kreve inn kr 20 pr tur i bompenger.
Dette inngår ikke i lønnsgrunnlaget til sjåføren din.

Som løyvehaver i Taxi 1 får du kreve inn kr 17 i flyplassavgift.

Som løyvehaver i Taxi 1 får du kreve inn kr 30 hvis kunder ønsker å betale med kontanter.

Den eneste kostnaden du får som løyvehaver i Taxi er når du får omsetning og tjener penger. Taxi 1 fakturerer deg kun kr 10 pr tur (eks mva). 


Hvis du finner det av interesse å bli en del av Taxi 1 ønsker jeg deg velkommen til å ta kontakt med en av oss i administrasjonen.

Med vennlig hilsen

 

Robert Aasmul
__________________
Robert Aasmul

Daglig leder


Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev

Våre tjenester