Løyvehaver i Taxi 1

Løyvehaver i Taxi 1

Tilbud om samarbeid.

Hei, og gratulerer med eget drosjeløyve.


Taxi 1 ønsker å sikre lønnsomhet for egne og tilsluttede løyvehavere på en best mulig måte. 
Taxi 1 var først ute med taxibestillingsløsninger på hoteller og vi var først ute med App-bestilling fra smarttelefoner.
Taxi 1 har som mål å bli den beste sentralen å stå knyttet til og den beste sentralen for kunden å handle med.

Taxi 1 omsetter i 2019 for oppunder 100 millioner kroner og bruker 2 % av sin omsetning i markedsføring. Sentralen sikrer med dette sin tilstedeværelse mange steder. Taxi 1 markedsfører seg blant annet på flyplasser og på idrettsarrangement og samarbeider godt med mange bedrifter og hoteller. Taxi 1 har også et stort miljøfokus og bygger egen ladeinfrastrukturer for drosjer.

Som lagspiller i Taxi 1 krever vi at du yter ditt beste for laget og for kunden.  Sentralen har et strengt regelverk og vi er helt avhengig av at vi leverer høy kvalitet for at kunden kommer tilbake. De som ikke respekterer dette har ingen plass i vår strategi. Mener du at du kan mestrer dette, så ønsker vi å ha deg med som lagspiller.

Taxi 1 sine veiledende priser fra og med 1.7.2020 for nye løyvehavere er:

Løpende kostnader
Leie av komplett taksameter/bankterminal/simkort/printer/kabelnett/lisenser/support og takskilt er Kr 2500 pr mnd.
Kreditthåndteringsgebyr er 3.95 %. 
Taxi 1 fakturerer tilknytningsabonement med kr 4990,- pr mnd pr løyve.

Oppsigelse/avbrudd.
Hvis du vil levere inn løyve på bil som er montert innen det er gått 12 mnd. faktureres det et bruddgebyr med kr 10.000.-
Tilsvarende ved overgang eller andre forhold som medfører at en bryter tilknytningen til sentralen.
Hvis du tegner avtale med Taxi 1, men ikke møter innen avtalt tid til montering vil du bli fakturert kr 20.000.

Oppstartskostnader / monteringskostnader.
Det koster kr 10.000 for å ta del i Taxi 1 sitt konsept og sentralen tilbyr da en komplett montering av taksameter og registrering av løyve i våre systemer..
OBS OBS. Du må selv besørge og bekoste at det finnes pulsledning på bilen før montering og andre deler som behøves hvis et f eks er glasstak eller det er behov for spesielle braketter o.l. Logo, telefonnummer og løyvenummer på sidedør inngår i tilbudet.

Behov for lisens for å kjøre i Taxi 1.
Alle sjåfører som ønsker å kjøre for Taxi 1 må utføre og bestå en kjøretest, språktest og kjentmannskurs med tilhørende sjåførkurs. 
Kjøretest koster kr 1250,-
Språktest koster kr 590,-
Kjentmannskurs/sjåførkurs koster 3990,-
Hvis du har kjøreseddel fra før må du bestå vår kjentmanseksamen og kun gjennmføre sjåførkurset.


Prisliste og avgifter i markedet.
Se www.taxi1.no/priser

Avinor og bombrikke for å komme inn på Avinors taxiholdeplasser
Som løyvehaver i Taxi 1 vil du få utlevert en autopass-brikke som gjør at du kommer inn på flyplassen. 
Taxi 1 har utviklet en løsning som automatisk legger til flyplassavgift
Pr i dag koster det kr 15.18 + mva pr passering. Dette er det samme du netto ( eks mva) får i betaling fra kunden.

Alle priser eks mva hvis ikke annet er spesifisert.

Er du interessert i å knytte deg til Taxi 1 så ta kontakt med våre daglige leder Robert Aasmul for spørsmål. Tlf 93220999 eller epost ledelse @ taxi1.no ( ikke mellomrom før og etter @) 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev

Våre tjenester