Taxi 1 tilbyr

Delta som løyvehaver i Taxi 1 og unngå kostbare løsninger. 

Taxi 1 har for tiden ledige plasser igjen for løyvehavere som ønsker å knytte seg til selskapet forretnings modell.

 

 

Kostnader ved å knytte seg til Taxi 1 i 2018 er som følger:

 • Fast måneds avgift er kr 3990 pr mnd. (Det gis 1 mnd gratis sentralavgift for på denne måten kunne "teste ut" hvordan det er å være i Taxi 1.)

 • Fast måneds avgift for reserveløyve er kr 3000 pr mnd.

 • Kreditt utbetaling gjøres 1 gang pr mnd.

 • Leie av taksameter koster 1750,- pr mnd.
  Alternativt kan du benytte eget taksameter hvis du ikke ønsker å leie fra Taxi 1.
   
 • Kreditthåndteringgebyr er 2,95 %.

 • Ønsker du å ha din egen bankterminal og få oppgjør på konto daglig, kan dette innvilges gjennom at sentralavgiften økes med kr 1000 pr løyve. Imidlertid anbefales det sterkt å ha terminal og oppgjør gjennom sentralen, da dette sikrer deg med garanti og oppetid 24/7. I tillegg slipper du mye administrasjon og du slipper å lage egne avtaler med kortselskap.


Montering av taksameter, inkludert taxilampe, dekor på hvit bil samt oppstartarbeid i forbindelse med gjennomføring av overgang fra annen sentral til Taxi 1 koster til sammen kr 15.000. Beløpet kan deles opp i inntil 10 avdrag og fordeles over 10 mnd. 

Arbeid som etter at overgang har funnet sted må gjøres for løyvehaver eller løyvehaver sjåfør koster kr 195 pr påbegynte kvarter. Dette kan f eks, men ikke begrenset til, bestå av å lage nye sjåførkort, opplæring, oppfølging av kundeklager etter kjøring på feile takster, oppfølging som en følge av at en ikke benytter sentralens faste priser, bistand med regnskaps arbeid, tiltak som kreves grunnet uønsket adferd overfor publikum, brudd å regleverk, veiledning et.c.  

Alle priser er eks mva.

Noen viktige element som er verdt å ta med:

 • Som løyvehaver i Taxi 1 krever du inn en andel bompenger i tillegg til turens pris med kr 20,- ( Pr 1.7.2018) Beløpet inngår ikke i sjåførens lønnsgrunnlag. Bompenger skal overfor publikum også kreves inn av sentralens løyvehaver

 • Som løyvehaver i Taxi 1 får du ta gebyr med kr 30,- for å ta i mot kontantbetaling fra kunden. Gebyret skal iht prisregulativet overfor publikum kreves inn av sentralens løyvehaver for å sikre kostnadsdekning og likebehandling.

 • Som løyvehaver i Taxi 1 får du ta kr 17 i gebyr for henting som gjøres på Bergen lufthavn. Du får også lov til å tegne egen avtale med Avinor. 

  Hvis du synes dette er av interesse så kan du kontakte Taxi 1 på e-post ledelse@taxi1.no eller ringe daglig leder Robert Aasmul på tlf. 932 20 999.

  Overgangskjema for å komme til Taxi 1 finner du her.


Tilbudet gjelder inntil videre. 

Godvik 2.11.2018 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev

Våre tjenester