Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårnsertifisering

 Taxi 1 ønsker å fremstå som den ledende taxiaktører i Hordaland hva gjelder miljøprestasjoner og er fremhevet positivt i den årlige drosjeevalueringen utført av Hordaland Fylkeskommune.


Det hitsettes følgende: Taxi 1 skil seg positivt ut med heile 44 prosent av sentralen sin bilpark som miljøbilar. (dette var i 2016) 

Det foreligge videre en avtale mellom drosjesentralen og alle løyvehaverne.
I tillegg må minimum 80% av alle kjøretøyene tilknyttet sentralen inngå i avtalen for at
sentralen skal kunne sertifiseres som miljøfyrtårn.

Taxi 1 har i 209 6 hydrogendrevne drosjer i egen stall og flere elbiler i bestilling.

Taxi 1 har som målsetting i sin tilbringertjeneste til Bergen lufthavn å tilby publikum flybusstransport med elektriske busser så snart disse er leveringsklar fra fabrikk.  

Taxi 1 har som målsetting og krav at alle nye busser som ikke er elektriske minimum skal tilfredsstille Euro 6 standard, med innblanding av biodiesel opp i mot 100 % innen 2020.

Selskapet skal iht til miljøfyrtårnkriteret 1787 på sin nettside kunngjøre hvilke løyvehavere og kjøretøy som er en del av sertifiseringen og hvilke som ikke er det.

Følgende løyver og kjøretøy er en del av sertifiseringen.

Løyve nr

Inngår ikke

Inngår (0=nullutslipp)

 

 

 

R 5000  

 

x

R 5001

 

x (0)

R 5002

 

x

R 5003  

 

x

R 5004  

 

x

R 5005

 

R 5006

 

R 5007

 

x

R 5008

 

R 5009

 

R 5010  

 

x

R 5011  

 

x

R 5012  

 

x

R 5013  

 

x

R 5014  

 

x

R 5015  

 

x

R 5016  

 

x

R 5017  

 

x

R 5018  

 

x

R 5019  

 

x

R 5020  

 

x

R 5021  

 

x

R 5022  

 

x

R 5023  

 

x

R 5024  

 

x

R 5025  

 

x

R 5026  

 

x

R 5027  

 

x

R 5028  

 

x

R 5029  

 

x

R 5030  

 

x

R 5031  

 

x

R 5032  

 

x (0)

R 5033

 

x (0) 

R 5034

 

x (0) 

R 5035  

 

x (0)

R 5036 

 

x (0) 

R 5037  

 

x

R 5038  

 

x

R 5039  

 

x

R 5040  

 

x

R 5041  

 

x

R 5042  

 

x

R 5043  

 

x

R 5044  

 

x

R 5045  

 

x

R 5046  

 

x

R 5047  

 

x

R 5048  

 

x

R 5049  

 

x

R 5050  

 

x

R 5051  

 

x

R 5052  

 

x

R 5053  

 

x

R 5054  

 

x

R 5055  

 

x

R 5056  

 

x

R 5057  

 

x

R 5058  

 

x

R 5059  

 

x

R 5060  

 

x

R 5061  

 

x

R 5062  

 

x

R 5063  

 

x

R 5064  

 

x

R 5065  

 

x

R 5066  

 

x

   

x

396  

x

436  

x

R 525   

x

R 596  

x

R 689  

x

R 731

 

x

R 733

 

x

R 742

 

x

R 747

 

x

R 755

 

x

R 757

 

x

R 760

 

x

R 762

 

x

R 764

 

x

R 921

 

x

R 970

 

x

R 1215

 

x

R 1126

 

x

R 1213

 

x

R 1215

 

x

R 1403

 

x

R 1413

 

x

R 1427

   x

 

Som innkjøper i en bedrift eller som enkeltstående forbruker kan du dermed gjøre bevisste valg når du handler taxi.
Be derfor om at du får et miljøkjøretøy neste gang du bestiller transport.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev

Våre tjenester