Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårnsertifisering

 Taxi 1 ønsker å fremstå som den ledende taxiaktører i Hordaland hva gjelder miljøprestasjoner og er fremhevet positivt i den årlige drosjeevalueringen utført av Hordaland Fylkeskommune.


Det hitsettes følgende: Taxi 1 skil seg positivt ut med heile 44 prosent av sentralen sin bilpark som miljøbilar. (dette var i 2016) 

Det foreligge videre en avtale mellom drosjesentralen og alle løyvehaverne.
I tillegg må minimum 80% av alle kjøretøyene tilknyttet sentralen inngå i avtalen for at
sentralen skal kunne sertifiseres som miljøfyrtårn.

Taxi 1 har i 2019 investert i 6 hydrogendrevne drosjer i egen stall i samarbeid med Hordaland fylkeskommunene. Dessverre så er for tiden er alle hydrogenfyllestasjoner i Norge stengt.

Selskapet skal iht til miljøfyrtårnkriteret 1787 på sin nettside kunngjøre hvilke løyvehavere og kjøretøy som er en del av sertifiseringen og hvilke som ikke er det.

Følgende egne løyver og kjøretøy er en del av sertifiseringen.

Egne løyver      
       
12 03 5000 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5003     Maxitaxi, diesel
12 03 5004     Maxitaxi, diesel
12 03 5010     Maxitaxi, diesel
12 03 5011     Maxitaxi, diesel
12 03 5012     Maxitaxi, diesel
12 03 5013 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5014 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5015 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5016 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5017 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5018 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5019 Nullutslipp El bil  
12 03 5020 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5021     Maxitaxi, diesel
12 03 5022 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5023 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5024 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5025 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5026 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5027 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5028 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5029 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5030 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5031 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5037     Maxitaxi, diesel
12 03 5038     Maxitaxi, diesel
12 03 5039 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5040 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5041 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5042 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5043 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5044 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5045 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5046 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5047 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5048 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5049 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5050 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5051 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5052 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5053 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5054 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5055 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5056 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5057 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5058 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5059 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5060 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5061 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5062     Maxitaxi, diesel
12 03 5063 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5064 Miljøbil Batterihybrid  
12 03 5065     Maxitaxi, diesel
12 03 5066     Maxitaxi, diesel

 Tilknyttede løyvehaver sine løyvebiler vil publiseres om kort tid med oppdatert status.

Løyve nr        
12 03 0348     Diesel Euroklasse 5L
12 03 0382     Diesel Euroklasse 5L
12 03 0385 Miljøbil Batterihybrid   Euroklasse 6L
12 03 0396 Miljøbil Batterihybrid   Euroklasse 6L
12 03 0436 Miljøbil Batterihybrid   Euroklasse 6L
12 03 0439     Diesel Euroklasse 6L
12 03 0478     Diesel Euroklasse 6L
12 03 0487 Miljøbil Batterihybrid   Euroklasse 6L
12 03 0505 Nullutslipp El bil    
12 03 0525 Nullutslipp El bil    
12 03 0571     Diesel Euroklasse 6L
12 03 0593     Diesel Euroklasse 6L
12 03 0596 Miljøbil Batterihybrid   Euroklasse 5L
12 03 0624     Diesel Euroklasse 6L
12 03 0636 Miljøbil Batterihybrid   Euroklasse 6L
12 03 0640     Diesel, maxi Euroklasse 6L
12 03 0689     Diesel Euroklasse 6L
12 03 0731     Diesel Euroklasse 6L
12 03 0733     Diesel, maxi Euroklasse 6L
12 03 0734     Diesel Euroklasse 6L
12 03 0742     Diesel Euroklasse 5L
12 03 0747     Diesel Euroklasse 5L
12 03 0755 Miljøbil Batterihybrid   Euroklasse 6L
12 03 0757     Diesel Euroklasse 5L
12 03 0760 Miljøbil Batterihybrid   Euroklasse 6L
12 03 0762 Miljøbil Batterihybrid   Euroklasse 6L
12 03 0763        
12 03 0764     Diesel Euroklasse 6L
12 03 0766     Diesel Euroklasse 6L
12 03 0767     Diesel Euroklasse 6L
12 03 0782 Miljøbil Batterihybrid   Euroklasse 5L
12 03 0921        
12 03 0970 Nullutslipp El bil    
12 03 1028 Nullutslipp El bil    
12 03 1126        
12 03 1213 Nullutslipp El bil    
12 03 1215     Diesel Euroklasse 6L
12 03 1403     Diesel Euroklasse 6L
12 03 1407     Diesel Euroklasse 6L
         
12 03 1427 Nullutslipp El bil   Euroklasse 6


Som innkjøper i en bedrift eller som enkeltstående forbruker kan du dermed gjøre bevisste valg når du handler taxi.
Be derfor om at du får et miljøkjøretøy neste gang du bestiller transport.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev

Våre tjenester