Taxilappen

Taxilappen.no - Kjentmannskurs 2014.

Velkommen til kjentmanns-kurs hos Taxi 1.

Kursplan neste Kjentmannskurs hos Taxi 1

 Tentativ timeplan:

Dag

Dato

Klokken

Beskrivelse


15.09.2014

17 – 20

Kjentmannskurs dag 1


Mer info kommer           


Du har nå tatt ditt første skritt mot en spennende karrière som taxi sjåfør. Og det er jo så enkelt. 

Kjentmanns-kurset består av flere deler, hvor du skal lære deg å kjenne Bergen bedre. du skal lære deg navn på veier, gater, bydeler og kjente steder og du skal forberede deg på hvilke krav og forventninger som stilles til deg som utøver av taxi yrket.

På slutten av kurset vil det bli avholdt eksamen og deltakerne får også være med vår kursleder på en busstur omkring i Bergen.

Resultatliste blir sendt inn til politiet i Bergen for dem som har bestått eksamen. for å kunne vurdere din søknad om kjøreseddel må du levere helseattest til politiet i sentrum v/ førerkortavdelingen. Helseattesten får du hos din fastlege og det er viktig at du leverer inn helseattesten som er merket med statens vegvesen sin logo.

Politiet vil også sjekke at du har god vandel ca. 5 år tilbake i tid.

K
rav for å få arbeid som sjåfør i taxi 1 er at man har god holdning og god folkeskikk, man må ha bestått eksamen og kjøreevaluering og man må ha gode referanser. I tillegg er det nødvendig at man kan kommunisere på norsk.

Kj
øreevaluering gjennomføres kostnadsfritt og kjøringen i sin helhet, dvs. økonomisk og miljørettet kjøring, holdninger i trafikk og overfor kunder og medtrafikanter, risiko, tilpasningsdyktighet osv. danner grunnlaget for om kandidaten anses skikket for å få arbeid i selskapet.

Alle som ønsker ansettelse i Taxi 1 eller hos Taxi 1 sine løyvehavere, uavhengig om man har kjøreseddel fra tidligere eller ikke, må ta en eksamen som er holdt i regi av Taxi 1. Dette for å avstemme hvilket kompetansenivå en har. 

Kjøreevaluering og kurs/eksamen er også obligatorisk for sjåfører som skal ansettes hos en løyvehaver tilknyttet Taxi 1.

Gjennom enkle retningslinjer vil du kunne jobbe sammen med topp motiverte medarbeidere og da vil sentralen også få de kjekkeste kundene som tipser godt.

Henvendelser kan gjøres til jobb@taxi1.com eller personal@taxi1.no