Taxilappen

Taxilappen.no - Kjentmannskurs 2014.

Velkommen til kjentmannskurs hos Taxi 1.

Du har nå tatt ditt første skritt mot en spennende karriere som taxi sjåfør.
 Og det er jo så enkelt.

Kjentmannskurset består av flere deler, hvor du skal lære deg å kjenne Bergen bedre. du skal lære deg navn på veier, gater, bydeler og kjente steder og du skal forberede deg på hvilke krav og forventninger som stilles til deg som utøver av taxi yrket.

På slutten av kurset vil det bli avholdt eksamen og deltakerne får også være med vår kursleder på en busstur omkring i Bergen.

Kursoversikt og tidsdisponering for kommende kurs i 2014

Kjøreplan for neste Kjentmannskurs:

 Tirsdag 22 april: Dag 1 ( Kjentmannskurs)- kl. 17:00-20:00

Torsdag 24 april: Dag 2 ( Kjentmannskurs)- kl. 17:00-21:00

Søndag 27 april: Guidet rundtur- kl.12:00-15:00

Mandag 28 april: Eksamen kjentmannskurs- kl. 17:00-20:00

Fredag 02 mai: Ekstra eksamen for de som stryker- kl. 17:00-20:00

(Språktest, Kjøretest og Intervju)

Mandag 12 mai: Dag 1 (Sjåførkurs)- kl. 17:00-20:00

Torsdag 15 mai: Dag 2 (Sjåførkurs)- kl. 17:00-20:00

Mandag 19 mai: Førstehjelpskurs- kl. 17:00-21:00

(Taksameter opplæring)

Skrive kontrakt!

Resultatliste blir sendt inn til politiet i Bergen for dem som har bestått eksamen. for å kunne vurdere din søknad om kjøreseddel må du levere helseattest til politiet i sentrum v/ førerkortavdelingen. Helseattesten får du hos din fastlege og det er viktig at du leverer inn helseattesten som er merket med statens vegvesen sin logo.

Politiet vil også sjekke at du har god vandel ca. 5 år tilbake i tid.

K
rav for å få arbeid som sjåfør i taxi 1 er at man har god holdning og god folkeskikk, man må ha bestått eksamen og kjøreevaluering og man må ha gode referanser. I tillegg er det nødvendig at man kan kommunisere på norsk.

Kj
øreevalueringen foregår sammen med en trafikklærer fra T1 trafikkskole. evalueringen varer 1 time og trafikklærer vurderer kjøringen i sin helhet, dvs. økonomisk og miljørettet kjøring, holdninger i trafikk og overfor kunder og medtrafikanter, risiko, tilpasningsdyktighet osv.

Alle som ønsker ansettelse i Taxi 1 eller hos Taxi 1 sine løyvehavere, uavhengig om man har kjøreseddel fra tidligere eller ikke, må ta en eksamen som er holdt i regi av Taxi 1. Dette for å avstemme hvilket kompetansenivå en har. 

Kjøreevaluering og kurs/eksamen er også obligatorisk for sjåfører som skal ansettes hos en løyvehaver tilknyttet Taxi 1.

Gjennom enkle retningslinjer vil du kunne jobbe sammen med topp motiverte medarbeidere og da vil sentralen også få de kjekkeste kundene som tipser godt.

Påmelding og henvendelse kan gjøres her. Du kan også ringe kursansvarlig Andreas Nesbø på tlf 988 01 118 eller andreas.nesbo (att) taxi1.com