Om Taxi 1 ®

Taxi 1 
er 10 år i 2014. Selskapet ble stiftet 7.7.2004 og er organisert som et aksjeselskap med hovedsete i Bergen.

Selskapet har i dag konsesjon i Hordaland for formidling av persontransport og løyver for å drive tilbringer tjeneste til Bergen lufthavn Flesland.  

Selskapet har i dag nær 100 biler og busser knyttet opp til sin drift og er en av Bergens ledende aktører innen feltet persontransport.

Blant disse finnes mange kjøretøy som kan medbringe rullestol og de fleste kjøretøy er av typen hybride biler. Taxi 1 jobber aktivt for å redusere sin andel av miljøbelastningen det er ved å drive persontransport med kjøretøy på vei.

Selskapet styrer i 2014 mot en omsetning på Nok 60 millioner kroner og er fortsatt i sterk positiv vekst gjennom et godt lagspill hos over 100 motiverte medarbeidere.

Selskapet har langsiktige og sterke aksjonærer.

Taxi 1 as Org nr 987 061 480 mva.
Post adresse: PB 2420 Drotningsvik 5828 Bergen.
Besøksadresse: Janaflaten 10, 5179 Godvik.3 etg.
Tlf: 55 70 00 00, booking 05501, faks: 55 50 00 38.
Taxi 1 er et varemerke registrert navn 
®