Grønntaxi

Taxi 1 er igjen i førersete med banebrytende produkter og er nå den første drosjesentralen i Bergen som har investert i rene elektriske biler som skal benyttes som drosjer. Konseptet skal kommersialisere driften av drosjer som kun benytter fornybar energi som drivstoff. Dette gir null utslipp av Co2 under kjøring.


Taxi 1 har investert i 2 nye Nissan Leaf og setter elbilene i drift så snart de er leveringsklar og har fått innmontert taksameter.
                          

Bilene kan i dag lades på Taxi 1 sine oppstillingsplasser og hjemme hos hver enkelt sjåfør. Ladning på drosjeholdeplassene vil med tiden gi bedre utnyttelse av kapasitet og tilgjengelighet for publikum


Bilene er en fullverdig familiebil med bagasjeplass og 5 sitteplasser. Bilen har høyt sikkerhetsnivå.

Som ansvarlig transportselskap tar Taxi 1 miljøbelastningene på alvor og medvirkning fra offentlige instanser er vesentlig for at en skal lykkes raskere. Det arbeides derfor med flere forskjellige løsninger som skal gi Bergen bedre luftkvalitet gjennom redusert utslipp fra Taxi 1 sine drosjer.
 


Gjør et like bevisst valg som miljøvernminister Erik Solheim, kjør grønn taxi fra Taxi1

Om kort tid vil Prius bli levert som plug-in hybrid noe som medfører at flere drosjer kan lades på holdeplasser eller hjemme hos en sjåfør.
Se etter den iøynefallende grønnfargen på drosjen, så vil du få service, kvalitet og punktlighet i tilegg til at du bidrar til å redusere utslipp av Co2 og Nox i forhold til om du kjører en drosje som ikke har hybrid fremdrift.

Grønntaxi.no et bevisst valg av en seriøs leverandør.