Join us

Er du en god lagspiller? Da burde du bli tatt med på laget. I Taxi 1 spiller vi på lag. Blir du med?

 

Taxi 1 med søsterselskap er for tiden inne i en positiv vekstfase og selskapet leverer et økonomisk bærekraftig kvalitetsprodukt.

For å sikre fortsatt vekst og stabil drift ønsker Taxi 1 å knytte til seg flere personer. Taxi 1 sine verdier er service - kvalitet - pålitlighet.

Som sjåfør og løyvehaver i Taxi 1 stilles det strenge krav til deg.

Taxi 1 tilrettelegger for at selskapets verdier blir ivaretatt og kvalitets sikrer dette blant annet gjennom rutinemessig testing for rus, kjøreadferds vurderinger og regnskapskontroll.

Taxi 1 tilbyr følgende: 

  • Trafikal opplæring, kjøretester og etterutdannelse av sjåfører og løyvehavere.
  • Eco driving /fuelsave kursing og opplæring.
  • Sikkerhetskurs som kan medvirke til betydelig lavere forsikringspremie.
  • Dekkavtale med gode rabatter.
  • Drivstoffavtale.
  • Bilinnkjøpsavtale med service og vedlikeholdsavtale.
  • Sosiale happenings flere ganger årlig.

Som en viktig del av Taxi 1 sitt lagspill gjennomføres det regelmessige møter med alle medarbeidere og løyvehavere. I tillegg er det i Taxi 1 et trafikkutvalg som består av medlemmer fra administrasjonen, sentralbordet, løyvehaverne og sjåfører.

Selskapet har i dag en stabil og erfaren administrasjon og en dataplattform som er av den nyeste type. Selskapets taksameter er godkjent av Justervesenet.

Hvis du mener du innehar de kvaliteter som selskapet står for kan du kontakte Taxi 1 pr. e-post  eller ringe selskapets personalansvarlig Inger Line Karlsen på tlf 982 64 147 for en innledende samtale.