Jobb og kurs

Liker du å jobbe med hyggelige menneseker så jobb hos oss. Taxi 1 har de kjekkeste kundene og et godt arbeidsmiljø.

Taxi 1 er en veldrevet drosjesentral med en klar og tydelig miljøprofil. Sentralen tilbyr ypperlig service og selskapets sjåfører består av velutdannede og skolerte mennesker som er pålitelige og trygge i sitt arbeid.

Som medarbeider i Taxi 1 kan du starte deg en karriere som varer livet ut.

Du kan forbli ansatt i Taxi 1 eller du kan ta steget videre og ta ut eget drosjeløyve når du har tilstrekkelig ansiennitet og kompetanse. Etter at du har tatt ut eget løyve kan du gå videre i din karriere og ansette egne sjåfører og du kan søke om å ta ut reserveløyve. På denne måten kan du sikre deg et meget god og langsiktig økonomisk platform å stå på.

Samspillet mellom egne ansatte og løyvehavere i Taxi 1 fungerer meget godt. Selskapes medarbeidere jobber  mot samme overordnet mål, fornøyde kunder, en trygg og inntektsgivende arbeidsplass, en arbdeidsplass som er bærekraftig og som som i tillegg klarer å skape et positivt resultat.

Taxi 1 tilbyr forutsigbare og stabile vilkår for de som får ansettelse i selskapet.

Som medarbeider i Taxi 1 er du sikret å jobbe under trygge rammer med en ledelse som har lang erfaring og høy kompetanse innenfor sitt fagfelt.

 • Som medarbeider i Taxi 1 får du tilbud om fast stilling på hel eller deltid. Arbeidstiden kan tilpasses i forhold til individuelle behov eller størrelse. Kan du jobbe kun 50 % kan dette tilrettelegges for. Du kan også jobbe i helger, på helligdager eller på natt. Skiftordning eller deltidsansettelse er også mulig å tilpasse i Taxi 1.

 • Du kan få mulighet til å kjøre biler som en blant de ypperste når det gjelder reduksjon av farlige miljø og klimagassutslipp. Taxi 1 har en klar miljøprofil som skal bidra til at selskapet forurenser så lite som mulig sammenlignet med andre næringsaktører.
 • Som medarbieder i Taxi 1 får du gode forsikrings og pensjonsordninger.
 • Du opparbeider deg ansiennitet når du kjører for Taxi 1 og du kan med tiden søke om ta ut eget løyve.
 • Medarbeidere i Taxi 1 kan opparbeide seg individuell bilforsikringsbonus gjennom intern opplæring og kompetanseheving i selskapet.
 • Som fast ansatt i selskapet kan det avtales at du kan ha drosjen stående på en fast hjemmeadresse. (Du trenger ikke egen bil for å jobbe i Taxi 1, men du kan selfølgelig ikke benytte taxien i privat regi).
Får å kunne få tilbud om ansettelse i Taxi 1 stilles det krav til deg.

 • Evnen til å jobbe som en lagspiller og å opptre lojalt mot sine kolleger er en forutsetning for at du skal lykkes i Taxi 1 og for å kunne få ansettelse.
 • Du må være punktlighet, du må være oppriktig og du må være ærekjær. Du skal kunne kommuniserer på norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må inneha normalt god folkeskikk, du må ha normal vandel samt bestå en vanlig helsetest, lik den som en behøver ved fornyelse av sertifikatet.
 • Får å kunne bli sjåfør i Taxi 1 kreves det at du har god kjøreforståelse og at du kjører med en lav trafikal risiko. For å dokumentere dette må du gjennomføre og bestå en kjøreevaluering i regi av Taxi 1 trafikkskole. Kjøreevalueringen foretas av selskapets autoriserte trafikklærere.
 • Det kreves at du har en positiv serviceinnstilling.

 • Du må også ha kjøreseddel for persontransport (kjøreseddel). For dem som ikke har kjøreseddel arrangerers kurs hver 14. dag i regi av Taxi 1.

  Hvis du mener dette er verdier du selv verdsetter hos dine kolleger, oppfordres du å sende en e-post med din søknad og CV. Aktuelle kandidater vil bli bakgrunnssjekket.

  Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du ringe oss på tlf 982 64 147 eller tlf 55 70 00 00. Vennligst spør etter daglig leder Robert Aasmul eller personalansvarlig Inger Line Karlsen.